Wdrożenie aplikacji sygnalisty – bezpieczne rozwiązania

Dyrektywa dotycząca zgłaszania nieprawidłowości zobowiązuje podmioty prywatne i publiczne do udostępnienia pracownikom wewnętrznych kanałów zgłoszeniowych. Sygnalista posiadane informacje może przekazać również innymi wyznaczonymi kanałami.

Rodzaje kanałów zgłoszeniowych

Dyrektywa wskazuje sygnaliście trzy możliwe kanały przekazywania informacji o naruszeniach. Sygnalista przede wszystkim powinien wykorzystać wewnętrzny kanał dokonywania zgłoszeń i przekazać posiadane informacje pracodawcy. W sytuacji kiedy zgłaszający obawia się działań odwetowych lub zgłoszenie wewnętrzne nie przyniosło spodziewanych efektów, sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego. Kanały zewnętrzne udostępniane są przez określone organy publiczne, które na swojej stronie internetowej publikują procedury przyjmowania zgłoszeń.

Kiedy wewnętrzny i zewnętrzny kanał przyjmowania zgłoszeń nie okaże się skuteczny albo kiedy sygnalista obawia się działań odwetowych lub zmowy pomiędzy pracodawcą a organem właściwym, posiadane informacje może przekazać poprzez media.

Sposoby zgłaszania naruszeń

Dyrektywa o sygnalistach nie precyzuje dokładnie jakie sposoby przyjmowania zgłoszeń należy udostępnić. Wskazuje tylko sygnaliście, że możne dokonać zgłoszenia ustnego lub pisemnego. Ile i jakie kanały wewnętrzne zostaną udostępnione decyduje pracodawca. Wachlarz sposobów przyjmowania zgłoszeń może być szeroki, ale równie dobrze może to być jeden lub dwa.

Najprościej jest udostępnić dedykowany numer telefonu i dedykowany adres mailowy, jednak formy te nie do końca są bezpieczne. Nie dają również oczekiwanej anonimowości sygnaliście. Podobnie sprawa wygląda z osobistym spotkaniem, na które wiele osób nie będzie miało odwagi się zdecydować. Można poprosić, aby zgłoszenia trafiały za pośrednictwem tradycyjnej poczty, jednak w sytuacji kiedy sygnalista nie dopełni swojego obowiązku i nie dopisze na kopercie hasła np. „dotyczy naruszenia prawa” – to taka korespondencja może nie trafić do upoważnionych odbiorców zgłoszeń.

Aplikacja dla sygnalisty

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest udostępnienie dedykowanej aplikacji, która pomoże całościowo zarządzać zgłoszeniami. Do aplikacji takiej jak https://sygnalista24.info/ dostęp mają tylko określone osoby. Gromadzenie informacji ma miejsce najczęściej na zewnętrznych serwerach, dzięki temu żadna niepowołana osoba nie będzie miała dostępu do danych. Dodatkowo przesyłane informacje są szyfrowane, a komunikacja pomiędzy podmiotem a sygnalistą jest bezproblemowa nawet przy zgłoszeniach anonimowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *